Een vlot begin
zorgt voor
meer zin ...

Expectation management

Het correct afstemmen van verwachtingen op elkaar is een basispijler in onze samenwerkingen. Dat uit zich in:

  • Offertes waarin duidelijk wordt aangegeven wat we zinvol vinden en wat niet (ongevraagde, maar relevante meningen geven is een gratis service die wij aanbieden ;) )
  • Realistische inschattingen (wat ons soms dossiers doet verliezen, oh well…)
  • Een gefaseerde aanpak met genoeg ruimte om gaandeweg verwachtingen op elkaar te blijven afstemmen

Ik had er meer van verwacht…

Pragmatische oplossingen

Kenmerkend voor de websector is:

  • Dat het geen exacte wetenschap is, integendeel. Er bestaan 25 manieren om tot éénzelfde resultaat te komen. Het één daarom niet altijd beter dan het ander.
  • Dat er een heel dik synoniemenwoordenboek nodig is om mensentaal te kunnen omzetten naar computertaal en omgekeerd.
  • Dat vage definities doorgaans een budgetverdubbeling betekenen.

Weten wat gewenst is en wat nodig, is een wereld van verschil. Om een betere return op uw aanvraag te bekomen, hebben wij wel een paar tips achter de hand.

Gids mij verder

Diepgaande analyse

Tijdens de analysefase werken we uit hoe we uw project zullen bouwen. Verschillende analyses samen zorgen voor een compleet document dat duidelijkheid schept voor beide partijen over de werking van de oplossing.

  • As-is analyse
  • Functionele analyse
  • Technische analyse

Wat is uw volgende vraag?