Specifieke
project-methodologie

Als het begint te spannen, bent u te laat met plannen

Elk bedrijf heeft zijn eigen methodiek en na 15 jaar wij uiteraard ook. Al is deze als we eerlijk zijn bij ieder project anders. Waarom? Omdat er geen eenheidsplan bestaat dat voor iedereen werkt. Zolang de robots ons werk nog niet doen, blijft iedere samenwerking uniek. Een mens is dat namelijk ook. Een goede methodologie zal zich dus ook altijd aanpassen aan:

  • het niveau van de aanwezige teamleden
  • het niveau van het uit te voeren werk
  • de veranderende omstandigheden waarin het project moet worden uitgevoerd

...

I love it when a plan comes together.

De factor tijd: time is money

Het cliché der clichés, maar bij het bouwen van een website is dit zeker geen loos statement. Een bedrijf als het onze verkoopt immers werkuren. Onze mensen worden betaald volgens de uren die ze spenderen voor u en voor ons. We moeten daarbij voortdurend het evenwicht zoeken tussen tijd, kwaliteit en budget.

De sleutel tot een faire verhouding daarin is efficiëntie.

De factor budget: uw efficiëntie

Een project is een samenwerking en inschattingen zijn moeilijk. Gedurende elke fase van het project moet er met heel wat factoren rekening worden gehouden. Om het meeste waar uit uw geld te halen, moet u ook durven beslissingen nemen en een beetje vertrouwen op onze expertise.

Expertise in webontwikkeling

Wanneer u met ons in zee gaat, geeft u ons het vertrouwen om een goed project op te leveren. Dat wil zeggen dat we met u werken, maar niet dat we uw mening zomaar zullen volgen.

Hoewel we titels zoals expert, specialist, senior al even hard schuwen als jong en dynamisch bedrijf, hebben bijna al onze mensen meer dan 5 jaar ervaring in wat ze bij ons doen. Sommige hebben 10 tot 15 jaar ervaring met het sturen van webprojecten. De webwereld evolueert zo snel dat heel wat principes van 5 jaar geleden amper nog relevant zijn, maar die ervaring kan bijdragen tot de ontwikkeling van een realistische kijk op de zaken.

Dat realisme en inzicht leidt ertoe dat we niet zomaar statements maken, maar ons baseren op feiten en relevant onderzoek.

Onze ervaring laat ook toe dat u ons in vraag stelt. U hoeft ons niet blindelings te geloven. De beslissingen die we nemen, worden toegelicht en kunnen altijd verder worden uitgediept . Als u er dan nog aan twijfelt, dienen we het te testen aan de realiteit. Vergeet echter niet: Time is money.

De factor kwaliteit: Onze efficiëntie

Het is onze taak om competente mensen aan te trekken die uw opdracht binnen een aanvaardbare termijn en op een goed niveau kunnen uitvoeren. De kostprijs van dergelijke medewerkers is in verhouding tot hun expertise. We verkiezen medewerkers die kwalitatief werken. Dat wil niet zeggen dat ze al de tijd van de wereld kunnen nemen om tot een resultaat te komen. Als we echter op één gebied willen toegeven, dan is het wel op de tijd die het neemt om tot een kwalitatieve oplossing te komen. We laten makkelijk toe dat een realisatie wat meer tijd neemt dan voorzien, uiteraard binnen de grenzen van het realistisch mogelijke. Tenzij de uren op het einde van de maand in liefde betaald mogen worden.

Waarom kunnen we de lancering van een site goed vergelijken met de geboorte van een kind?

  • Het resultaat is de vrucht van de samenwerking tussen 2 partijen, die soms overeenkomen en soms niet.
  • Er is een aanzienlijke tijdsduur nodig om tot een ietwat afgewerkt geheel te geraken (36 weken).
  • Na een zware arbeid van soms 24u of meer is het er dan eindelijk, met niet altijd het gehoopte resultaat....maar meestal wel gezond genoeg en dat is wat telt!
  • U krijgt heel veel complimenten van de gemeenschap met de nieuwe bijdrage tot de wereld. Er komen veel nieuwsgierige bezoekers langs.
  • U weet dat u er de eerste jaren niet meer meteen vanaf geraakt, dus begint u het toch maar te leren kennen en graag te zien.