Pragmatische oplossingen

RFP begeleiding

Een RFP (Request for proposal) krijgen we binnen onder allerlei synoniemen: offerteaanvraag, aanbesteding, inschatting,... Maar weinig tot nooit krijgen we er toegestuurd die de naam RFP waardig zijn. 

Nochtans is een goeie RFP heel kostenbesparend:

  • het analysetraject kan worden ingekort
  • er zijn minder misinterpretaties rond wat er moet worden gebouwd
  • de inschattingen en de planning zullen realistischer zijn
  • de kans dat u verschillende voorstellen correct met elkaar zal kunnen vergelijken, vergroot aanzienlijk

Een goede RFP heeft altijd als doel om vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Scenario 1: U weet dat u een site nodig heeft, maar weet niet wat u erop wilt.

U heeft een concept in gedachten en weet min of meer wel welke stijl van site u graag zou hebben. Echter om deze concreet en relevant in te vullen, ontbreekt het u aan inspiratie. We vertalen graag uw concept naar technisch correcte en volledige vragen. Wat kunnen we voor u betekenen?

Wireframing

Een wireframe is een schematische voorstelling van uw scherm met daarop alle elementen die een bepaalde pagina bevat. Dit zijn de schema's die uiteindelijk zullen worden omgezet in een design en als basis dienen voor de functionele analyse. Tijdens het uittekenen van deze blauwdruk, houden we uiteraard rekening met de gebruiksvriendelijkheid voor de bezoeker. 
Onze wireframes zijn zo veel mogelijk gestoeld op eigen onderzoekscijfers of best practices vanuit de sector. Buikgevoel, tarotvoorspellingen en op het niets gebaseerde meningen, behoren helaas niet tot ons arsenaal aan tools die we hiervoor inschakelen.

Content workshops

In deze workshop focussen we op de content die op uw site zal komen. Er wordt geschetst wie de content zal aanleveren, hoe de content wordt weergegeven op de site, hoe content eventueel moet kunnen worden gedeeld en via welke kanalen. Ook gaan we na of het soort content wel matcht met het onderdeel en de doelgroep van site. Uiteindelijk komen we tot een lijst van contenttypes met de daarbijbehorende velden die nodig zijn om deze volledig in te vullen.

Scenario 2: U weet wat u op uw site wilt, maar weet niet hoe u dat moet vertalen naar een heldere vraag.

U heeft intern de oefening al gemaakt van wat er op zou moeten komen. Alleen bent u het vakjargon niet meester of vindt u het moeilijk om uw vraag ook om te zetten in concrete heldere bewoording. In dat geval kunnen we uw RFP nalezen en aanduiden wat volgens ons duidelijker kan. We kunnen enerzijds gewoon de vragen stellen en u zelf de antwoorden laten formuleren. Of we kunnen ook mee de antwoorden helpen uitdenken. 

Uiteindelijk wensen we u een prachtervaring toe bij het bouwen van uw site. Ongeacht of u dat nu met of zonder ons doet.

Altijd al willen weten welke onderdelen een goeie RFP bevat? Wij vinden het warm water niet opnieuw uit, dus lees hier hoe onze collega's dit al mooi hebben verwoord.