Stichting tegen kanker

Kanker.be is de website van de Stichting Tegen Kanker. De website biedt informatie omtrent kanker alsook over hulp bij, preventie, opsporing en onderzoek van/naar kanker. De bestaande website is door Coworks hernieuwd en kreeg een nieuwe responsive front-end.

Voorstudie en gebruiksvriendelijkheid

Aan de hernieuwing van de website is een grondige voorstudie voorafgegaan waar op basis van een doelgroep enquête en de analyse van de bestaande bezoekersstatistieken een aantal aanbevelingen en optimalisaties zijn voorgesteld. De nieuwe informatiearchitectuur werd onderworpen aan gebruikerstesten waarna wireframes zijn uitgewerkt die rekening hielden met de resultaten van de voorstudie.

Technologie en content migratie

Het Content Management Syteem (CMS) voor de nieuwe kanker.be website is uitgewerkt op basis van Drupal, een bekend en breed ondersteund open-source PHP-based framework met tal van beschikbare modules en een actieve user-community.

De door Coworks voorziene opzet en configuratie op maat omvat tal van functionaliteiten waarmee het beheer, de opbouw en de opmaak van inhoud heel gebruiksvriendelijk is voor de beheerders en redacteurs die de inhoud moeten publiceren.

Voor de bouw van de nieuwe website werd ook beslist om – waar mogelijk en relevant - de bestaande inhoud uit de oude website te migreren naar de nieuwe website.  Hiervoor is door Coworks een migratieplan en -analyse uitgewerkt die de mogelijkheden in kaart heeft gebracht en voorstellen formuleerde. Op deze manier werd heel wat werk uitgespaard voor de toekomstige beheerders van de website.

Rollen en gebruikers

In de nieuwe website zijn verschillende gebruikersrollen beschikbaar met specifieke rechten om bepaalde inhoud te kunnen publiceren of beheren. Al naargelang het profiel van de gebruiker kan de webmaster of administrator elke persoon die toegang heeft de juiste rol toewijzen waarmee zijn/haar rechten en beschikbare taken duidelijk afgelijnd zijn. 

Meerdere personen publiceren inhoud in de website. Waar nodig wordt deze inhoud eerst nagekeken en gevalideerd voor publicatie door een beperkter team van webredacteurs, die er ook voor zorgen dat alle inhoud in de juiste vormgeving op de juiste plek terecht komt. Zo zijn er specifieke rollen gedefinieerd voor bijv. onderzoekers, regionale coördinatoren, bloggers, editors, etc.

Inhoudelijk beheer

Voor het beheer van de verschillende types inhoud zijn er aparte inhoudstypes voorzien die elk een eigen structuur hanteren. Personen die nieuwe inhoud moeten toevoegen of de bestaande inhoud moeten updaten hebben hiervoor dus een duidelijk omlijnd kader waarbij – al dan niet verplichte - velden van inhoud kunnen of moeten worden voorzien.

De verschillende onderdelen, overzichtspagina’s en onderliggende pagina’s hieronder vermeld, kunnen zo gestructureerd worden opgebouwd en voorzien van redactionele en relevante gerelateerde inhoud.

Informatie over (types) kanker

Het hoofddoel van de website is bezoekers informatie bieden. Het publiceren van deze inhoud resulteert in (web)pagina’s die toegankelijk zijn via het menu, blokken en/of links.

 

Nieuws, pers en agenda’s

Nieuws-en persberichten werden voorzien van een Facebook plug-in die bezoekers de mogelijkheid biedt om reacties te plaatsen via een Facebookaccount. Zo werd de kwaliteit van de reacties beter gevrijwaard en was er geen nood aan registratiefunctionaliteiten in de eigen website om reacties mogelijk te maken.

Publicaties downloaden en bestellen

Gebruikers kunnen een overzicht van publicaties doorbladeren dat verfijnd kan worden op basis van een aantal filters.

Een publicatie kan enerzijds in digitaal formaat gedownload worden, of bezoekers kunnen beslissen een publicatie aan een winkelmand toe te voegen waarna een gedrukte versie besteld kan worden die thuis geleverd wordt.

Voor organisaties en professionals is er aparte gebruiksvriendelijke functionaliteit en een apart overzicht voorzien waarmee snel grotere hoeveelheden publicaties besteld kunnen worden.

Adressengids en FAQ

Een adressengids voorziet de bezoeker van een overzicht per provincie met aanvullende filters waarmee het overzicht aan dienstenleveranciers kan verfijnd worden op (afstand van een) locatie of op een specifieke dienst. Voor de functionaliteit voor het bepalen van de locaties en afstanden werd er een Google API-integratie voorzien. 

Een overzichtspagina met F.A.Q.-vragen biedt dan weer antwoorden op kanker gerelateerde vaak gestelde vragen.

Recepten, projecten en onderzoekers

Ook aangepaste recepten, projecten en onderzoekers komen aan bod in de website.  De redacteurs geven de redactionele inhoud de nodige kenmerken mee die vervolgens voor bezoekers beschikbaar zijn als filters op de overzichtspagina’s.

Jongeren en kanker

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het de moeite loont de informatie gerelateerd aan de doelgroep jongeren in een aparte sectie van de website aan bod te laten komen.

Met behulp van de zeer flexibele pagina’s en bouwstenen is er een overzicht voorzien van alle informatie omtrent jongeren en kanker, ingedeeld in relevante topics, secties en pagina’s.  Dit was eenvoudig te bereiken dankzij de aanwezigheid van een paar content types waar heel flexibel overzichten en pagina’s gestructureerd mee opgebouwd kunnen worden. 

Lees ook onze andere case: www.levensloop.be